woensdag 24 juli 2013

Je houding tijdens onaangenaam werk.

Hoofdstuk 2 is opnieuw een mooi en bemoedigend hoofdstuk. Het is heerlijk om hier een paar dagen over na te denken, er op terug te vallen en proberen het in praktijk te brengen.
Isobel kreeg een baantje als serveerster in een groothandelsbedrijf. Zij werkte daar als bediende van de bedienden. Het was zwaar werk, de mensen die zij bediende wilden snel hun eten, er was niet genoeg servies. De meeste vrouwen die er werkten waren erg lang en konden wel 5 diners tegelijk naar binnen brengen, Isobel kostte het de grootste moeite om er twee te dragen. Het was altijd haastwerk:

De serveersters en de koks waren ruwe klanten. Zij hadden meer dan enig ander het Evangelie nodig, maar er was nooit tijd om te praten! 
Toch wordt zij uiteindelijk aangesproken door een dame:
"Wie ben je toch?" vroeg zij, "ik observeer je al een paar weken. Je bent altijd vriendelijk en je lacht altijd. En",  met een grimas, "ik weet hoe het hier is. Niemand anders is hier gelukkig - wat is jouw geheim?" 

Hier volgen nog 3 citaten:
Het belangrijkste is: uw houding! Bent u bitter gestemd en geprikkeld omdat u onder dergelijke omstandigheden moet wonen en werken? Of vraagt u erom gelijkvormig gemaakt te worden aan Zijn beeld, zoekt u in dit menselijke lijden gemeenschap met Hem, ziet u uit naar de uitwerking van Zijn opstandingskracht, in het vertrouwen, dat u Hem beter zult leren kennen wanneer de beproeving voorbij is en vraagt u, daar bevrediging in te vinden?
De omstandigheden zullen op hun tijd voorbij gaan, maar de openbaring die u zult ontvangen van Hemzelf, van Zijn liefde en kracht zal u onvergankelijke rijkdom schenken.
 Het doel van het lijden van de heiligen is, dat wij daardoor meer van Hemzelf leren, dat wij ontwikkeld en verrijkt zullen worden, maar ik ben ervan overtuigd, dat het ook vruchten draagt in de levens van anderen. Dat laten wij echter aan Hem over.
Toeschouwers zagen slechts een transpirerend dienstertje, dat zich haastte om al haar werk klaar te krijgen. Zij konden niet de gezegende gemeenschap zien met Hem, die in mijn hart leefde. 


N.a.v. hfd 2 uit 'In de arena' van Isobel KuhnGeen opmerkingen:

Een reactie posten