maandag 30 juni 2014

Aktie!

Mattheüs 28, dat was de roeping voor de schrijver, het was genoeg om te gaan.

Friendship comes in all colors
Pinterest
'Ik heb Mattheüs 28 gelezen, waarin Jezus Zijn discipelen verteld dat ze eropuit moeten gaan. Daarom wil ik.'
'Misschien moet God jou vertellen waar jij naartoe moet. Maar het bevel dat je moet gaan is duidelijk. Daarover valt niet te onderhandelen. God heeft ons die opdracht duidelijk gegeven.'
Gaan dus!
Moeten we allemaal naar het buitenland, nu ons eigen land, onze eigen stad zendingsgebied is geworden?
Of betekent 'gaan': Aktie! Zet je gaven en talenten in voor de verbreiding van het Evangelie, hoe dan ook, waar dan ook.
Begin maar gewoon klein. Ik denk terug aan een gebedsavond nog niet zo lang geleden. Één zin is me bijgebleven:

Mission is not big.
Mission is really, really small!

Denk daarbij aan Mattheüs 10: 42:
En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van Mij is, Ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.' 
The biggest love
Pinterest

Deze blog is geschreven n.a.v. hfd 8 uit het boek 'Het dwaze van God' 

3 opmerkingen: