woensdag 22 januari 2014

Stralen van vreugde!

Vandaag heb ik boven een paar kasten uitgemest. We hebben van die grote wandkasten, waar enorm veel troep in kan. Heerlijk! Maar ook de boekenkast in de woonkamer heb ik onder handen genomen. En daar kwam ik een heel klein boekje tegen:  

Pinterest

Er staan veel mooie dingen in en natuurlijk kan ik hier niet het hele boekje overschrijven, maar in het kort zal ik de kernpunten hier delen:

Ziende op Jezus,
Het zijn maar drie woorden, maar in deze drie woorden ligt heel het geheim van het leven.

Ziende op Jezus:

 • In de Heilige Schrift, om te leren Wie Hij is, wat Hij gedaan heeft, wat Hij geeft, wat Hij vraagt;
 • Die gekruisigd is;
 • Die opgestaan is uit de dood;
 • Die verheerlijkt is;
 • Die Zich aan ons openbaart door de Heilige Geest;
 • Om van Hem voor elke dag een taak te krijgen, met de genade die daarvoor nodig is;
 • Om van Zichzelf af te zien;
 • Die teruggekeerd is in het huis van Zijn Vader;
 • Die zeker zal wederkomen op de tijd, door de Vader vastgesteld;
 • De Aanvoerder en Voleinder van het geloof;
Op Jezus
 • En niet op onszelf, onze gedachten, onze fantasie, onze smaak, onze verlangens, onze plannen;
 • En niet op de wereld;
 • En niet op satan;
 • En niet op onze stelsels, hoe evangelisch ze ook mogen zijn;
 • En niet op ons Bijbellezen en gebed, op onze vrome gesprekken en opbouwende lectuur;
 • En niet op onze plaats in de gemeente van Christus;
 • En niet op onze broeders;
 • En niet op de hindernissen die we op onze weg tegenkomen;
 • En niet op onze droefheid;
 • En niet op onze schoonste aardse vreugden;
 • En niet op de mensen door wie Hij ons lief en leed toezendt; 
 • En niet op de belangen van onze groep, onze partij, onze kerk;
 • En niet op de zuiverheid van onze bedoelingen;
 • En niet op onze kracht;
 • En niet op onze zonden, niet op de bron waar ze vandaan komen;
 • En niet op onze ingebeelde goedheid;
 • En niet op de wet; 
 • En niet op hetgeen wij doen voor Hem;
 • En niet op ons succes;
 • En niet op geestelijke gaven die we van Hem ontvingen;
 • En niet op de grootte van de smart waarmee we onze zonden voelen;
 • En niet op de graad van nederigheid waartoe die zonden ons brengen;
 • En niet op de maat van onze vreugde, op onze zekerheid of onze liefde;
 • En niet op de graad van heiligheid die we bereikt hebben;
 • En niet op ons geloof; 
Pinterest

Alleen op Jezus
Voortaan op Jezus
Altijd op Jezus

met een rustige en vaste blik,  
In afwachting van het uur dat Hij ons beloofde,
het gelukkige uur,
waarin 
'Wij Hem zullen gelijk zijn, 
want wij zullen Hem zien gelijk Hij is'.
1 Joh. 3: 2

Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde.
Ps. 34: 6


1 opmerking:

 1. Zo vindt je nog eens wat! Verrassing. Mooi dat wat je opschrijft: niet op dit, niet op dat ... Zo'n rustige vast blik wil ik ook wel hebben elke dag.

  BeantwoordenVerwijderen