zondag 19 mei 2013

Gods kracht zichtbaar in zwakheid

Eens in de zoveel tijd mogen we als zendingscommissie een gebedsochtend organiseren voor onze zendelingen. Ook deze Pinksterochtend was daar een mooie gelegenheid voor. Dat de opkomst niet groot zou zijn verwachtte ik wel zo'n beetje. Juist met Pinksteren gaan mensen nog weleens een weekendje weg. Zo kwamen we met 6 mensen bij elkaar. Nee, er waren ook nog 2 kinderen bij die ook meebaden, wat is dat mooi om te horen en te zien !!
Allereerst hadden we een Bijbelstudie over Gods kracht die zichtbaar wordt in zwakheid. Wat krijg je meer zicht op de grootheid en almacht van onze God als je dit vers naast verschillende Bijbelse figuren legt.

We begonnen met Gideon, een enorm leger kwam op de been, maar God vond dat geen goed idee, want zegt Hij in Richteren 7: 2:
Israël zou zich tegenover Mij kunnen beroemen en zeggen: 'Mijn eigen kracht heeft mij gered'
Zo trekken ze uiteindelijk met een nietig legertje van 300 man uit tegen een geweldig legermacht van de Midjanieten. En God geeft hen de overwinning. Het moge duidelijk zijn dat alle eer aan Hem is! De les die hierin verborgen ligt en die we later nog tegen zullen komen, is dat het niet uitmaakt hoe groot of klein, hoe sterk of zwak wij zijn, God is Degene die de overwinning voor ons haalt, of moet ik zeggen: heeft behaald!

Vervolgens keken we naar het leven van Elia. Het bekende verhaal, waar hij de Baälvereerders uitdaagt hun god te bewegen het offer aan te steken en hij datzelfde zal doen bij de God van Israël. De God die antwoord zal de ware God zijn. De Baälvereerders doen er een hele dag over om hun god zo ver te krijgen, maar het wil maar niet lukken. Dan is Elia aan de beurt en hij bidt tot God of Hij Zichzelf wil openbaren, zodat de mensen tot inkeer zullen komen. En dat doet God!
Elia was een mens als wij, even zwak! Het geheim lag niet in langdurig bidden met grote omhaal van woorden. Het geheim ligt in de kracht van zijn God!
Als het volk overtuigd is, roepen zij terecht uit:
'De HEER is de ware God! De HEER is de ware God!
We gaan naar een overbekende gebeurtenis in het nieuwe testament: Mattheus 14: 29- 33. We zien hoe Jezus over het water wandelt en Petrus bij Zich roept. Petrus stapt uit de boot, loopt naar Jezus toe, maar ziet dan op de golven en zakt door het water, maar Jezus pakt hem bij de hand. Wat heb ik vaak gehoord dat we als Petrus moeten zijn en ook uit de boot moeten stappen en op het water moeten lopen. Maar is dit werkelijk de boodschap van dit getuigenis? Ik denk dat de discipelen in de boot het beter hebben begrepen, want ze laten zich op de grond op hun knieën vallen en roepen uit:
'Werkelijk, U bent de Zoon van God!'
Petrus is hier het toonbeeld van de zwakheid van ons mensen. We hebben sterke kanten, zwakke kanten, maar wanneer we uiteindelijk bij alles wat we doen, onze ogen niet richten op Jezus, de Grondlegger en Voltooier van ons geloof... dan zakken we als een baksteen, door het water of door de grond, net waar we ons maar bevinden. Laat dit mij aanmoedigen mijn ogen op Jezus te blijven richten!

Tot slot gaan we naar 1 Samuël 14: 6. Het verhaal van Jonathan, die met zijn wapendrager erop uit trekt. Ik denk dat Jonathan het door heeft en iets aan ons laat zien waartoe wij in staat zijn als God met ons is.
Toen zei Jonathan tegen zijn wapendrager: 'Kom, we gaan op de wachtpost van die onbesnedenen af. Misschien werkt de HEER met ons mee: Voor de HEER maakt het geen verschil hoe Hij overwint, met velen of met weinigen.'
En als blijkt dat de HEER met hen mee werkt, doden zij in de eerste slag 20 man, waardoor de andere Filistijnen in paniek raken, de aarde begint te beven en allemaal raken ze in verwarring. De overwinning is gigantisch en o zo ontzettend duidelijk aan de God van hemel en aarde te danken!

Kort samengevat:
Als we ons vertrouwen stellen op God, onze ogen op Jezus gericht houden;
Als Gods kracht zichtbaar wordt in zwakheid;
Als Gods genade genoeg is:

- Dan blijkt dat alle dingen mogelijk zijn voor hen die God liefhebben
- Dan wordt God groot gemaakt, erkend en aanbeden
- Dan zal het mensen tot inkeer en overtuiging brengen
- We leven van en door genade
- We leven in volkomen afhankelijkheid
- We worden nederig op een Bijbelse manier.

En met het verhaal van Jonathan nog in ons achterhoofd, dat het voor God niet uitmaakt hoe Hij overwint, met velen of met weinigen, nemen we de tijd om te bidden, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de geesten van het kwaad in de hemelse gewesten. Nemen we de tijd om mee te strijden met onze zendelingen.

Nooit wil ik meer te klein denken over het gebed van een paar gelovigen!
En nooit wil ik meer te klein denken over mijn eigen aandeel in het gebed.
Zoals Jonathan er alleen op af ging met zijn wapendrager... zo mag ik er 'alleen' op uitgaan met mijn Wapendrager, de Heilige Geest, die in mijn hart is uitgestort. Een Geest van liefde, kracht en bezonnenheid.
Altijd wil ik groot en nog groter denken over Gods kracht!
Wat een geweldig feest is dit Pinksterfeest toch!
Glorie aan God!


Een andere, meer persoonlijke, blog die hier over gaat.
2 opmerkingen:

  1. Reacties
    1. Ja vind ik ook! Ik zou nog veel meer Bijbelse personen willen beschrijven op deze manier, maar dat kunnen de lezers zelf ook;-)

      Verwijderen