maandag 3 november 2014

Open Doorsdag (2)

Hij verheft de geringe uit het stof; 
uit het vuil verhoogt Hij de arme 
om hen bij edelen te doen zitten, 
om hen een erezetel te laten verkrijgen. 
Want de grondvesten van de aarde zijn van de HEERE 
en Hij heeft de wereld daarop geplaatst.
1 Sam. 2: 8

Deze tekst stond centraal in de toespraak van een voorganger uit de Centraal-Afrikaanse Republiek.
Veel verhalen en twee lessen kregen we van hem mee:
  1. Zij hadden niet verwacht dat er vervolging zou komen. Maar we moeten er rekening mee houden. Vervolging kan komen. 
  2. De kracht van gebed is enorm. Hij riep op om geduld te hebben met mensen die kwaad doen en voor hen te blijven bidden. God is geduldig en genadig. Vijanden hebben zich bekeerd tot onze Redder Jezus Christus.
Worship
Pinterest

Een voorganger uit Damascus liet ons, evenals trouwens alle voorgangers, de groeten overbrengen van de Christenen in Syrië. Wanneer hij zijn gemeente groet zegt hij: 'Halleluja', de gemeenteleden heffen hun handen dan in de lucht en roepen: 'Halleluja!'
En ook hier opnieuw de oproep om te blijven vertrouwen op onze God en vrijmoedig te zijn in het delen van het Evangelie:

Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, 
die een grote beloning met zich meebrengt. 
(Hebr. 10: 35)

Beautiful Mother Nature: Photo
Pinterest

In Syrië hebben mensen geen vertrouwen meer. Niet in de overheid, niet in het leger, niet in andere landen. Maar de kerk heeft haar vertrouwen op Christus gesteld! Hij is de Koning der koningen en de Heere der heren.
De wereld gebruikt hun eigen wapens, ons wapen komt uit de hemel.
Het wapen van de wereld doodt mensen.
Het wapen uit de hemel, het Woord van God, brengt mensen tot leven!
Het Woord van God wordt verspreidt in Syrië.

A young man playing the k'ra, a traditional instrument of Ethiopia
Pinterest

Hier één van de vele bemoedigende verhalen, die alle twijfel en vraag wegneemt of God wel in Syrië aanwezig is.

Er waren twee broeders die 3 uur baden op een berg ter voorbereiding om het Evangelie te verspreiden. Ze reden met een auto vol dozen met Bijbels naar een dorp waar nog niet één Christen woont. Ze haalden de dozen uit de auto en terwijl ze daarmee bezig waren, kwamen er heel veel mensen uit de moskee op hen af lopen, de imam voorop. Hun hart klopte in hun keel.
De imam kwam op hen af en vroeg: 'Wat hebben jullie daar?'
'Het heilige Evangelie!' antwoordden ze.
Waarop de imam riep: 'Het heilige Evangelie??' Hij nam het in zijn hand en kuste het en riep: 'Het heilige Evangelie, het heilige Evangelie!' Iedereen kreeg een Evangelie en alles was op.
Het klinkt misschien ongelofelijk, maar dit gebeurt echt! Er is geen enkele macht, die tegen de macht van God kan werken! Veel moslims zijn in verwarring gebracht en komen tot geloof.

God kan ons beschermen, Hij is de Schepper. 
De duivel is een loser!

Deze laatste woorden echoën nog lang na in mijn gedachten.

De poorten van het dodenrijk kunnen het Koninkrijk van God niet overwinnen. De Heere leidt Zijn kinderen. Er is een burcht van licht en vuur om hen heen. Er gebeuren dagelijks tekenen en wonderen. De crisis heeft gelovigen zo dichtbij elkaar gebracht. Er worden wekelijks gebedsbijeenkomsten gehouden met 350 Christenen van allerlei achtergronden.
God heeft álles in Zijn handen, koningen zijn als water in Zijn hand.

.
Pinterest

Nooit heeft deze voorganger gebeden dat er geen oorlog zou komen. Wel dat God de oorlog zou keren ten goede voor Gods kinderen en tot eer en heerlijkheid van Gods Naam.
In Habakuk staan die zo bekende woorden: 'al zou de vijgeboom niet bloeien...'
Alles in Syrië is teleurstellend, angstig, benauwd, arm, maar:
'Ik verheug mij in de Heer!
Ik ben blij in de Heer, mijn Verlosser!'
Hij heeft ontdekt: Er is een levende God, die kan redden. 'De Heer is mijn kracht'! De kracht waarmee we op onze benen staan, is de kracht van de Heere.

walking...
Pinterest

De duivel legt grote bergen voor onze voeten. Ook Habakuk kon dat niet verhinderen, omdat God het toestond. Maar God geeft hem voeten als van de hinden om over die bergen te snellen. Hij wil zegen en genade voor Zijn kinderen en gemeente.
Duizenden families komen naar de kerk. Het gebed van deze voorganger is: 'Laat de kerk een kliniek zijn om mensen een wedergeboorte te geven.

In bijna alle godsdiensten worden mensen niet toegestaan hun verstand te gebruiken, mogen ze geen vragen stellen.
Aan Jezus alle heerlijkheid, Jezus zegt: 'Onderzoek de Schriften!' Gebruik je verstand! Heb de Heer, je God, lief met heel je verstand!

.
Pinterest
Ik heb nog niet alles gezegd, ga morgen gewoon weer verder!
Terwijl die mensen zaterdag al hun verhalen vertelden, liepen de tranen soms gewoon spontaan over m'n wangen. Moet je horen wié dit zegt, het zijn de Christenen die met felle vervolging te maken hebben, die hun leven elke dag niet zeker zijn. Wat zijn ze vól en overtuigd van de liefde van God! 

Proef de sfeer van deze dag en bekijk hier het filmpje van Open Doors. En hoor het met je eigen oren: 'De duivel is een loser!'

1 opmerking:

  1. Er waren twee broeders die 3 uur baden op een berg ter voorbereiding om het Evangelie te verspreiden...... en toen kwamen de mensen gestuurd door God en geleid door de Heilige Geest vol met honger en dorst naar de gerechtigheid van Jezus Christus en zij werden verzadigd! O God doe dat ook in Genemuiden en in Nederland. Dat er bidders opstaan die alleen geloof en verwachting van u hebben en zo de zielen die wankelen ten dode redden!

    BeantwoordenVerwijderen