dinsdag 19 november 2013

Aan het einde van de wereld gestrand

Pinterest

'Ik meen, dat het D.E. Hoste was, die zei het moeilijker te vinden leiding van de Heer te krijgen, naarmate hij ouder werd. Naar mijn mening bedoelt hij daarmee, dat de leiding minder eenvoudig wordt. God verwacht van ons, dat wij ons geestelijk onderscheidingsvermogen tot ontwikkeling  brengen en Hij leidt door een bepaalde geestelijke druk op ons uit te oefenen, door het suizen van een zachte koelte, door iets, dat zo teder en ontastbaar is, dat wij het gemakkelijk kunnen misverstaan, wanneer wij niet zorgvuldig afgestemd zijn op Zijn Geest, bij wijze van spreken. Hiertoe moeten wij in onze dagelijkse wandel met de Heer dicht bij Hem blijven, dan heeft Hij in zekere zin vat op ons, op een zodanige wijze als Hem niet mogelijk zou zijn, wanneer Hij ons telkens wanneer wij daarom vroegen, van een Bijbelvers voorzag!
Wanneer het niet meer is dan het suizen van een zachte koelte, dat ons leidt, is het voor satan niet moeilijk ons in verwarring te brengen door te maken, dat wij ons gaan afvragen of wij het wel goed gehoord hebben. het is goed eenmaal aanvaarde leiding nooit in twijfel te trekken.
En toch, hoe geduldig is onze Meester! Zelfs dan laat Hij ons niet in de steek!'
Dit stukje wil ik delen nav het 11de hfd uit 'In de arena' van Isobel Kuhn. 
Soms lees je iets en terwijl je het leest lijkt je hart of je geest het te beamen: 'ja, het ís zo, ik herken dit!'

Maar wat ben ik ook blij met dat laatste zinnetje! 
God weet wat Hij van Zijn maaksel kan verwachten. 
Hij buigt zich elke keer weer vol geduld en liefde over ons. 
In dat geloof hoef je geen plaats te geven aan schuld, angst of schaamte, 
maar mag je plaats geven aan de verheerlijking van Gods naam! 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten